NU.NL NIEUWS ALGEMEEN

Aangedreven door RSS Feed Aggregator

Rijksoverheid

 • Kabinet stelt Staatscommissie Rechtsstaat in
  De ministerraad heeft ingestemd met de instelling van een Staatscommissie Rechtsstaat. De commissie krijgt de opdracht om het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en voorstellen te doen voor versterking van de rechtsstaat. Bij die opdracht zal de commissie nadrukkelijk aandacht hebben voor bescherming van burgers tegen onvoorziene en ongewenste… Lees meer »
 • Benoemingen adviescommissie Lijst Beroepsziekten
  Dick Heederik wordt voorzitter van de adviescommissie Lijst beroepsziekten. De adviescommissie gaat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op wetenschappelijke basis adviseren over aanpassingen van de Lijst beroepsziekten die veroorzaakt zijn door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Deze lijst hoort bij de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB-regeling),… Lees meer »
 • Start onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel
  Roos Vermeij wordt voorzitter van de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel. Deze commissie is door minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingesteld om te adviseren over een toekomstbestendig stelsel voor arbeidsongeschiktheid. Roos Vermeij is voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA en hield zich daar bezig met uiteenlopende dossiers, waaronder… Lees meer »
 • Internationaal schadefonds voor ongevallen op zee met gevaarlijke stoffen stap dichterbij
  Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel om een internationaal verdrag over het vervoer van gevaarlijke en schadelijke stoffen over zee te implementeren (HNS-verdrag). Daarmee is de oprichting van een internationaal schadefonds voor grote scheepsongevallen met gevaarlijke stoffen een stap dichterbij. Partijen die schade lijden door een ongeval met een… Lees meer »
Aangedreven door RSS Feed Aggregator

VIDEO | NOS NIEUWS

Aangedreven door RSS Feed Aggregator

VIDEO | NOS VOETBAL

Aangedreven door RSS Feed Aggregator

Inschrijven nieuwsbrief

Het allerlaatste nieuws en informatie over deze website en veel meer….

LIVE OFFLINE
track image
Loading...